EMPIRIKON är ett nätverk av företag som erbjuder olika konsulttjänster inom samhällsbyggnad och miljö. Nätverket består av mindre företag med specialistkompetens som tillsammans erbjuder helhetslösningar från de mest erfarna konsulterna på marknaden. Vi arbetar bland annat med att leda och organisera komplexa projekt i dynamiska miljöer. Sedan starten 1992 har vi lett några av de i särklass största naturvårds- och miljöprojekten i Sverige till framgångsrika avslut.

Senaste Nytt

Empirikon har med hjälp av drönare spelat in och redigerat en flygfilm från EKA-området i Bengtsfors. Empirikon har varit projektledare för saneringen och Miljörummet visar på nya sätt att locka besökare och bevara kunskap om industrihistorian och saneringsarbetet som har genomförts.