Åtgärdsportalen

Empirikon är projektledare och initiativtagare till Åtgärdsportalen, en hemsida som beskriver tillgängliga åtgärdsmetoder för efterbehandling av förorenade områden. Hemsidan är tänkt att kunna användas som ett stöd för de som arbetar i efterbehandlingsbranschen vid val av efterbehandlingsmetod, samt att få en överblick över de medlemmar som har erfarenhet eller erbjuder tjänster för respektive metod. SGF är huvudman för hemsidan och initierade arbetet hösten 2013. Naturvårdsverket, SGI och Trafikverket har möjliggjort projektet genom att finansiera arbetet. För att ge Åtgärdsportalen legitimitet har en bred referensgrupp tillsatts för att granska materialet som publiceras. I referensgruppen ingår bland annat representanter från Naturvårdsverket, SGI, SGU, Länsstyrelserna och privata aktörer med lång erfarenhet av efterbehandling.

skiss-fytosanering

Senaste Nytt

jul 2019 foretag twitter linkedin 1024x512