OM EMPIRIKON

EMPIRIKON står för ett gränsöverskridande arbetssätt baserat på vetenskapligt grundad och erfarenhetsmässigt verifierad kunskap. EMPIRIKON är ett registrerat varumärke för projekt- och företagstjänster.  

Många framgångsrika koncept i näringslivet bygger på idéer hämtade från offentlig förvaltning. EMPIRIKONs grundare, Kjell Hansson, har hämtat sin ursprungliga grundidé till projektledning från egna erfarenheter av organisering och styrning av projekt inom offentlig förvaltning och ett av de större svenska affärsverken. Konsultverksamheten, som inleddes i slutet av 1980-talet, har sedan 1992 fortlöpande inom EMPIRIKON utvecklats till ett effektivt arbetssätt som skapar framgång för våra uppdrag..

 
Strategier för EMPIRIKON

  • att hitta möjligheter
  • att vara innovativ
  • att se problemlösning ur olika perspektiv
  • att ta hänsyn till de aspekter som påverkar arbetet
  • att tillämpa ett demokratiskt och transparent arbetssätt
  • att vara öppen i kommunikation


EMPIRIKON AB startades 1992 med visionen att leda och organisera komplexa projekt i dynamiska miljöer med målsättningen att utveckla ett enkelt, stabilt och framgångsrikt koncept för projektledning.

Senaste Nytt