olof1

Olof Regnéll
- Lund -

Olof har en forskarbakgrund på Lunds universitet. Han disputerade 1995 i ämnet ekotoxikologi med avhandlingen Methyl mercury in lakes – factors affecting its production and partitioning between water and sediment. Efterhand har hans verksamhet allt mer övergått till konsultarbete. Olof har fortfarande kontakt med Lunds universitet genom sin undervisning om tungmetaller på kurser i ekotoxikologi och handledning av Master studenter.

Som konsult har Olof medverkat som expertstöd, främst vad gäller kvicksilvrets miljökemi i flera olika projekt. Hans arbete har bland annat innefattat framtagning av mätkontrollprogram inför och under efterbehandlingsåtgärder samt utvärdering av resultaten. Olofs sätt att arbete kan beskrivas som kombinatoriskt, med syftet att erhålla en övergripande förståelse av en föroreningsproblematik.

Tel: 076-110 82 31
E-post: olof.regnell(at)empirikon.se

Senaste Nytt

jul 2019 foretag twitter linkedin 1024x512