Therese1

Therese Steinholtz
- Västervik -

Therese arbetade på Empirikon mellan 2001 och 2008 och kom i början av 2015 tillbaka till oss. Däremellan har Therese arbetat i tillverkningsindustrin med uppdrag som Kvalitets- och miljöchef med personalansvar inom processteknik och kvalitetsteknik. Arbetet har inneburit ansvar för utredningar och undersökningar inom miljöteknik. Därutöver har Therese haft huvudansvaret för ledningssystemet samt har bistått med kunskap och handläggning av ärenden inom arbetsmiljöområdet och riskbedömningar. Uppgifterna har gett Therese gedigen kunskap om projektledning och miljöstrategi från beställarsidan i både den privata och offentliga sektorn.

Tel: 073 - 501 56 22

E-post: therese.steinholtz(at)empirikon.se

Senaste Nytt

jul 2019 foretag twitter linkedin 1024x512