EPS

En strategi för ledning
Ett verktyg som EMPIRIKON använder för planering och styrning är EmpirikonProjektSystem (EPS). Det är en samling arbetsverktyg för projektverksamhet. Systemet implementeras i projektorganisationen och kan även integreras med Era specifika behov och rutiner.

EPS stöds av en gemensam webbaserad arbetsplattform, Empirikon Intranät, där projektdeltagarna kan följa projektet regelbundet och få överblickbar information om projektets fortskridande och resultat.

Några av komponenterna som EPS omfattar är:

Kriterier • Hur projektet ska utföras, vilka krav som ställs samt andra kriterier för projektet specificeras.

Intressenter • Intressenter för projektet förtecknas, samt vad de kan göra både för och emot projektet.

Struktur • Projektets organisering, roller, och de olika projektdeltagarnas ansvar definieras.

Kommunikation • Riktlinjer fastställs för den interna och externa kommunikationen.

Metodik • Metodval för projektets genomförande fastställs. Manualer, program och planer tas fram.

Senaste Nytt

jul 2019 foretag twitter linkedin 1024x512