Projekt Gladhammars gruvor – förberedelse
och åtgärdsfas, Västervik 2008-2012

 Gladhammars gruvfält i Västerviks kommun har utnyttjats för brytning av järn, koppar och kobolt i olika perioder från
1500-talet fram till 1800-talets slut. Gruvverksamheten har genererat stora mängder avfall i form av varp, slagg och anrikningssand som tidigare lämnats kvar på marken kring gruvorna. Miljöstörningarna från verksamheten bedömdes så
omfattande att Länsstyrelsen i Kalmar län och Naturvårdsverket beviljade Västerviks kommun åtgärdsmedel 2008 för en sanering av källområdet vid Gladhammars gruva och en före detta Hytta vid Torsfallsån.

Projektet som drevs av Västerviks kommun som huvudman omfattade fördjupade tekniska utredningar, teknisk design av åtgärder, tillståndsprövning, framtagande av upphandlingsunderlag, upphandling av entreprenadresurser samt genomförande av en åtgärdsentreprenad. I anslutning till entreprenaden utfördes nödvändiga kontroller beträffande det tekniska genomförandet och effekter på miljön. Entreprenaden genomfördes under 2011 och arbete med erfarenhetsåterföring slutfördes 2012.

EMPIRIKON:s projektledningsuppdrag omfattade bland annat organisering och bemanning, framtagande av upphandlingsunderlag och anbudsutvärdering, arbete med projektstyrning och rapportering (ekonomirutiner,
kalkylfrågor, tidsplanering) samt arbete med framtagande av underlag till tillståndsansökan. EMPIRIKON var även delaktig i både miljökontroll och byggkontroll under entreprenadskedet. Genom projektet omhändertogs ca 336 ton
kopparhaltigt gruvavfall genom utläggning av avfallet under vatten i Tjursbosjön samt 12 ton arsenikhaltigt gruvavfall genom externt omhändertagande.

Gladhammar

Senaste Nytt

jul 2019 foretag twitter linkedin 1024x512