Glasbruksföreningen - Kalmar län 2002-2003


EMPIRIKON har lett arbetet med studier av ett antal glasbruk i Småland. Med hjälp av platsspecifika undersökningar har branschens problematik klargjorts med avseende på mark-, grundvatten, ytvatten- och sedimentföroreningar. Erfarenheterna från undersökningarna avses kunna läggas till grund för vidare utredningar av övriga identifierade objekt.


glasbruk hogsby

 

Senaste Nytt

jul 2019 foretag twitter linkedin 1024x512