Gruvinventering – Förstudie enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual och inventering, Västervik 2010

Västerviks kommun genomförde med statliga bidrag 2010 en förstudie och en inventering av äldre gruvverksamhet i Kalmar län. Syftet var att utvärdera riskerna med äldre gruvavfall i kommunen och vid övriga gruvor i Kalmar län. Förstudien skulle utgöra ett underlag för länsstyrelsen i Kalmar län inför beslut om vilka objekt som skulle prioriteras för vidare undersökningar och eventuella åtgärder. EMPIRIKON hade i uppdrag att vara kommunens projektstöd i avslutningsskedet av förstudien och arbetade med projektstyrning, dokumentation, ekonomiredovisningar och rapportskrivning.

Gruvinventering

Senaste Nytt

jul 2019 foretag twitter linkedin 1024x512