Projekt Högsby-Ruda - Högsby 2001-2008

 

Mellan 2001 - 2008 sanerades två industritomter i Ruda, Högsby kommun, där stora föroreningar av kadmium och arsenik hittats. I projektet har EMPIRIKON svarat för projektledningen från de fördjupade miljöutredningarna i huvudstudiefasen där bl.a. miljötillståndet utreds och åtgärder fastställs till slutförd åtgärd med sanering av ett nedlagt glasbruk och före detta tryckimpregneringsverksamhet. En viktig aspekt i projekten är att ledningen kan följa projektet i de olika faserna; från projektledning av kvalificerade utredningar, projektledning och direktiv till projektörer och projektledning av projekt i entreprenadfaser. De olika skedena i projektet ställer olika krav som ledningen måste hantera för att projektet ska få drivkraft och bli framgångsrikt. Som projektledare för Projekt Högsby-Ruda har EMPIRIKON Konsult säkerställt kontinuitet mellan faserna och förberett beslut, rutiner och anpassat projektorganisationen så att den stödjer projektets arbete i respektive fas. Bemanning av projektet och anpassning av de olika typerna av upphandlingarna för kvalificerade konsulttjänster, laboratorieanalyser och den komplexa entreprenaden måste följa de olika projektfaserna. 

 

hogsby1

hogsby3

 

 

 

 

Senaste Nytt

jul 2019 foretag twitter linkedin 1024x512