Restaureringen av Hornborgasjön, 1989-1992

Kjell Hansson som grundade EMPIRIKON AB var ansvarig projektledare för den lyckade restaureringen av Hornborgasjön belägen i Västergötlands län mellan 1989 - 1992. Restaureringen av fågelsjön är en intressant milstolpe för erfarenheten av miljöprojekt i Sverige och belyser att projektledningens kompetens måste kunna hantera andra aspekter än enbart miljöfrågor. En viktig faktor som avgjorde att restaureringen blev framgångsrik är att projektledningen fokuserade på rätt arbeten. I projektet var det tillståndsfrågor och förhandlingar med berörda markägare m.fl. och en större anläggningsentreprenad som var de viktigaste frågorna att hantera. EMPIRIKON har utvecklat idéerna vidare och följer dagligen denna tradition genom att fokusera på projektens viktigaste framgångsfaktorer.

hornborgar2 hornborgar3

Senaste Nytt

jul 2019 foretag twitter linkedin 1024x512