Järnsjön - Hultsfred 1991-1997

EMPIRIKON ansvarde för projektledningen för efterbehandling av PCB-föroreningar i Järnsjön. Muddring, avvattning och deponering på land av PCB-kontaminerade bottensediment. Projektet omfattade tillstånd för arbeten enligt vattenlagen och miljöskyddslagen, upphandling och genomförande av entreprenader. En omfattande miljökontroll styrde och kontrollerade arbetena.

Projektet var det stora första statligt finansierade efterbehandlingsprojektet i Sverige. En stor del av Naturvårdsverkets kvalitetsmanual baseras på erfarenheterna från Järnsjöprojektet.

 

jarnsjon1 jarnsjon2

Senaste Nytt

jul 2019 foretag twitter linkedin 1024x512