Nätverket Renare Mark

Empirikon verkar aktivt för att utveckla arbetet inom förorenade områden och har under en längre tid varit involverade i Nätverket Renare Marks arbete. 2007 valdes Christer Ramström in som suppleant i nätverkets styrelse och 2009-2011 var Christer sekreterare i Renare Mark. 2010 blev Peter Harms-Ringdahl koordinator för nätverket och ansvarade för att genomföra nätverkets arrangemang samt ta fram en ny hemsida, 2011 tog Peter över rollen som ansvarig för Renare Marks hemsida. Peter är även ordförande för arrangörsgruppen av NORDROCS 2014. 2012 blev Ulrika Larson koordinator i Renare Mark; ett uppdrag som pågår till slutet av 2014 och har förutom att ansvara för nätverkets arrangemang även arbetat med att ta fram en ny layout på nyhetsbrev och engagera nätverket genom sociala medier.

NRM Ulrika   NRM middag NRM Peter

 

 

 

 

 

Senaste Nytt

jul 2019 foretag twitter linkedin 1024x512