Svartsjöarna, Komplettering av huvudstudie och sedimentsanering - Hultsfredskommun 2001-2008

EMPIRIKON ansvarade för projektledningen för det omfattande och komplexa sjömuddrings- och deponeringsprojektet av Svartsjöarna i Hultsfreds kommun. Sedimenten i Övre och Nedre Svartsjön var förorenade med kvicksilver från tidigare utsläpp från Pauliströms bruk. Förhållandena i sjöarna tillsammans med de förhöjda kvicksilverhalterna gjorde att det mycket giftiga ämnet metylkvicksilver bildades. Vi har organiserat projektet med utgångspunkt i EMPIRIKONs arbetssätt och EmpirikonProjektSystem, EPS. Med EPS som grund genomfördes bl.a. analyser av projektets uppdrag och omvärld. Ett miljöprojekt omfattar för det mesta relativt komplexa entreprenader där miljökompetens ställs mot andra projektkrav och entreprenadregelverk. Vi har även svarat för att integrera Projekt Svartsjöarna i kommunens ledningsorganisation och i de administrativa systemen.

Data från "Svartjöprojektet" har genom Olof Regnell även resulterat i tre publikationer i internationella tidskrifter:

Regnell, O.; C. J. Watras; B. Troedsson; A. Helgée; T. Hammar. 2009. Mercury in a boreal forest stream – role of historical mercury pollution, TOC, temperature and water discharge. Environ. Sci. Technol. 43: 3514-3521.

Regnell, O.; T. Hammar. 2004. Coupling of methyl and total mercury in a minerotrophioc peat bog in southeastern Sweden. Can. j. Fish. Aquat. Sci. 61: 2014-2023.

Regnell, O.; T. Hammar; A. Helgée; B. Troedsson. 2001. Effects of anoxia and sulfide on concentrations of total and methyl mercury in sediment and water in two Hg-polluted lakes. Can. j. Fish. Aquat. Sci. 58: 506-517

 

svartsjo1 svartsjo2 

Senaste Nytt

jul 2019 foretag twitter linkedin 1024x512