EKONOMI

 

Vi erbjuder en bred kompetens inom redovisning och andra ekonomitjänster. Ekonomitjänsterna erbjuds både internt inom EMPIRIKON Nätverk och till externa kunder.


EMPIRIKON kan såväl hjälpa Er med delar av er redovisning som ta ansvar för hela. Beroende på Ert behov och önskemål kan redovisningen innefatta allt från löpande bokföring till extern rapportering.

Den löpande bokföringen är viktig för ett företag men tiden och lusten räcker inte alltid till, låt då EMPIRIKON  hjälpa till! Vi kan hjälpa Er med bokföring av leverantörsfakturor, kundfakturor, inköp, in- och utbetalningar etc. Vi kan fungera som hela Er ekonomiavdelning genom att sköta allt från registrering av leverantörsfaktura till betalning av den, från fakturering till bevakning av inbetalning, samt moms- och skattedeklarationer, bokslut och löner. Vi kan även utifrån Era önskemål göra valda delar av det ekonomiska arbetet, plocka då ut de delar Ni vill sköta själv och låt oss ta hand om resten. Vi är öppna för alla olika upplägg för det löpande ekonomiska arbetet så länge Ni upplever att arbetet vi utför håller rätt kvalitet för Ert behov. Givetvis förutsätter vårt engagemang ett nära samarbete med Er och att Ni löpande godkänner de ekonomiska transaktioner som ska verkställas.

EMPIRIKON verksamhet bygger på den kunskap och kompetens vi besitter och givetvis hjälper vi därför gärna till med rådgivning kring olika ekonomiska frågor. Det kan handla om så väl rådgivning vid budgetering som vid uppstart av nytt företag. Vi kan ge råd och förslag på finansiering, färdplan för verksamhetens utveckling samt fungera som bollplank.

Kontakt Ekonomi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 08-51450788

Senaste Nytt