FÖRORENADE OMRÅDEN

 

Vi erbjuder utredningar inom förorenade områden med hjälp av geotekniska markundersökningar, utvärdering av resultat, riskbedömning och värdering, samt åtgärdsförslag. Vår personal har lång erfarenhet av provtagning av jord, grundvatten, luft, sediment och byggnader. EMPIRIKON arbetar även med miljötekniska undersökningar inför fastighetstransaktioner, exploatering eller vid misstanke om föroreningar. Goda kontakter med både laboratorier och entreprenörer gör att vi kan erbjuda mycket förmånliga priser. Vi hjälper fastighetsägare med riskanalys, bedömning av åtgärdsförslag och kostnader samt ansvarsutredningar.

Sedan många år arbetar vi som beställarstöd till kommuner med allt från hur miljötillsyn kan bedrivas, inventering av miljöfarlig verksamhet till att upprätta förslag till yttranden. Vi kan gå in och fungera som en resurs genom att förstärka tillsynsmyndigheter med handläggning av förekommande ärenden kring t ex PCB i byggnader, inventering av miljöfarlig verksamhet och handläggning av miljörapporter. Vi hjälper även privata aktörer med egenkontroll, rådgivning och miljörapporter.

Bulgarien1

Kontakt Förorenade områden

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: Tel: 073 - 501 56 22

Senaste Nytt