MILJÖKEMI

 

EMPIRIKON kan tillföra spetskompetens till miljöprojekt vad gäller kvicksilvrets och andra tungmetallers miljökemi. Vi har även den kunskap som krävs för att bedöma vilka biogeokemiska och ekologiska faktorer som styr upptaget av miljögifter i akvatiska näringsvävar. När det gäller det senare är det av stor vikt att bestämma hur miljögifterna tas upp i basen av näringsväven och hur de förs vidare till de övre näringsnivåerna. Användning av stabila isotoper är ett utmärkt verktyg för att bestämma energi- och miljögiftsflöden i näringsväven. Tillsammans innebär detta att vi har möjlighet att bedöma vilka åtgärder som är mest effektiva för att minska miljögiftsbelastningen på vattenorganismer. En ytterligare styrka är att vi har ett starkt kontaktnät i universitetsvärlden. 

molecule

Kontakt Miljökemi

fil.dr. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 076-110 82 31

Senaste Nytt