PROJEKT

EMPIRIKON tar ansvar för Ert uppdrags genomförande från initiering till avslut och uppföljning. Vi tillhandahåller expertkunnande inom utvalda områden och fungerar även som rådgivare och beställarstöd i projekt. EMPIRIKON tillämpar systemet EPS för projektstyrning.

ProjektlednKontakt Projekt och Styrning

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 070-223 55 11

Senaste Nytt

Empirikon har med hjälp av drönare spelat in och redigerat en flygfilm från EKA-området i Bengtsfors. Empirikon har varit projektledare för saneringen och Miljörummet visar på nya sätt att locka besökare och bevara kunskap om industrihistorian och saneringsarbetet som har genomförts.