Miljöteknisk markundersökning inför fastighetstransaktion - Pappersbruk Västervik 2012

EMPIRIKON har på uppdrag av en privat aktör undersökt förekomst av eventuella markföroreningar inför ett fastighetsköp av det gamla papperbruket i Västervik. I uppdraget ingick markprovtagning med borrbandvagn, markprovtagning och fältanalys (PID) med instrument för flyktiga organiska föroreninger samt förekommande kontakter med anlitat laboratorium. En rapport med förenklad  riskbedömning, åtgärdsförslag kostnadsuppskattning lämnades till beställaren. 

 

vastervikpappersbr1

Senaste Nytt

jul 2019 foretag twitter linkedin 1024x512