Viskan - Projektledning huvudstudie - Borås 2002-2005


Vattendraget Viskan i Västra Götalands län har förorenats med utsläpp från framför allt textilindustrier i området. Förorenade sediment finns nu i tre utvidgningar av Viskan strax söder om Borås - Djupasjön, Guttasjön samt Rydboholmsdammarna. EMPIRIKON har svarat för projektledning av huvudstudien och arbetet med att fördjupa de inledda utredningsarbetena inför en eventuell sanering av sjöarna.

Viskan

 

 

Senaste Nytt

jul 2019 foretag twitter linkedin 1024x512