Projektledning Kommunikation Administration

Från grunden tydliggöra uppgifter, hantera osäkerheter, leda och fördela arbetsuppgifter till en lämplig arbetsgrupp.
Till vem, vad och när ska kommunikation ske för att uppnå tänkt budskap. 
Tydlig, beslutad och implementerad administration genom hela projektet.

Processinriktad styrning med helhetsperspektiv. Vår styrka är att utifrån erfarenheter och strategiskt arbetssätt leda uppdragen till framgångsrika avslut.

Tusenårsstenarna - EKA Miljörum
Tusenårsstenarna - EKA Miljörum

press to zoom
Muddring av Svartsjöarna
Muddring av Svartsjöarna

press to zoom
Örserumsviken
Örserumsviken

press to zoom
Tusenårsstenarna - EKA Miljörum
Tusenårsstenarna - EKA Miljörum

press to zoom
 

Vad gör vi?

Tydlig ledning, genomtänkt organisation, gemensam konsensus och öppenhet för omorientering. Det gör våra projekt framgångsrika. 

Vi är experter på att leda och organisera komplexa projekt i dynamiska miljöer som spänner över ett stort kompetensområde. Sedan starten 1992 har vi lett några av de i särklass största naturvårds- och miljöprojekten i Sverige. 


Vi arbetar också i ett nätverk av konsult-företag (Konsultnätverket) med olika specialkompetenser inom samhällsbyggnad och miljö. Tillsammans kan vi erbjuda helhetslösningar till allt från det lilla till det stora projektet. 

 

Vilka är vi?

Våra medarbetare erbjuder kvalificerad kunskap inom ett flertal områden. Just bredden i vårt utbud är vår styrka, samtidigt som varje medarbetare är specialist inom sitt område. Vi är ett glatt gäng som trivs med att arbeta tillsammans och som gärna involverar våra kunder i gemenskapen.

 
fredrik_edited.png

Fredrik Hansson, VD

Fredrik är VD för Empirikon Konsult AB och har arbetat i ledande befattningar sedan 1995 med projektledning av miljöprojekt. Han har en magisterutbildning inom offentlig politik (statsvetenskap) och organisation (ekonomi) med fokus på ledning och styrning av verksamheter. Har arbetat som projektledare i projekt bland annat omfattande sanering av glasbruk, impregneringsanläggning, äldre kloralkaliindustri, marksanering, muddring samt uppbyggnad av farligt avfall deponier. Fredriks specialområden är beställarstöd, integrering av projekt, uppbyggnad och implementering av projekt i kommuner samt finansierings- och bidragsfrågor. Hans specialkompetens vid sidan av ledning och styrning är komplexa entreprenadrelaterade kontraktsfrågor. 

UlrikaL2.png

Ulrika Larson

Ulrika arbetar sedan 2003 med strategisk kommunikation och ledning inom förorenade områden. Ulrika har en fil.kand. inom kultur, film, media och kommunikation från Stockholms universitet samt utbildningen Communication Management från Berghs School of Communication. En hjärtefråga för Ulrika är att lyfta kunskapsnivån i branschen, hon arbetar därför mycket med uppdrag för branschorganisationer med fokus på förorenade områden och geoteknik. Ulrikas starka sidor är att hitta kreativa lösningar, medborgarsamråd, nätverkande och att coacha projektorganisationer i kommunikationsfrågor. Ulrika arbetade mellan 1997 och 2003 med Tv-produktioner för bland annat Sveriges Television, Kanal 5 och TV3.

IMAG0206_edited_edited.jpg

Joakim Schultzén

Joakim arbetar med IT- frågor och projektstöd i efterbehandlingsprojekt och som konsult inom kulturmiljö. Han har magisterexamina i allmän och laborativ arkeologi och är doktorand vid Arkeologiska forskningslaboratoriet, Stockholms universitet. Inriktningen på avhandlingsarbetet är handel under vikingatiden och metoden är arkeometrologi med hjälp av 3D-modellering.

Sedan 2009 har Joakim arbetat inom efterbehandlingsprojekt. Har utöver projekt- och kulturmiljöfrågor byggt upp och förvaltat projektplattformar och beräkningsmodeller för till exempel miljökontroll inom efterbehandlings-projekt. Joakim har tidigare arbetat som konsult och supportchef inom IT-branschen.

Therese%25202_edited_edited.jpg

Therese Steinholtz

Therese är projektledare. Hon har teknisk kandidatexamen med inriktning mot natur- och miljövård och har sedan 1999 arbetat i efterbehandlingsprojekt. Projekten är komplexa och spänner över flera projektfaser och kompetensområden. Hon har flerårig erfarenhet av projektledning, operativ styrning som arbetsledare samt av praktiskt arbete i fält (miljökontroll). Har även arbetat som kvalitets- och miljöchef inom tillverkningsindustrin. Therese styrkor är lyhördhet, samarbetsvilja samt förmågan till att se helheten och identifiera detaljerna.

Ska%25CC%2588rmavbild-2021-01-25-kl.-14_edited.jpg

Olof Regnéll

Olof har en forskarbakgrund på Lunds universitet och hans sätt arbeta kan beskrivas som kombinatoriskt, med syftet att erhålla en övergripande förståelse av en föroreningsproblematik.


Han disputerade 1995 i ämnet ekotoxikologi med avhandlingen Methyl mercury in lakes – factors affecting its production and partitioning between water and sediment. Hans uppdrag har allt mer övergått till konsultarbete men han har fortfarande kontakt med Lunds universitet genom sin undervisning och handledning av Master studenter.


Som konsult har Olof medverkat som expertstöd, främst vad gäller miljökemi i flera olika projekt. Hans arbete har bland annat innefattat framtagning av mätkontrollprogram inför och under efterbehandlingsåtgärder samt utvärdering av resultat.

Kontakta oss

Fredrik Hansson

070 - 223 55 11

Ulrika Larson

070 - 847 34 75

Joakim Schultzén

070-147 40 30

Therese Steinholtz

073-501 56 22

Olof Regnéll

076 - 110 82 31

Postadress: Box 75, 186 21 Vallentuna


Här finns vi,

Tellusvägen 43, Vallentuna

Barlastgatan 3, Västervik

Winstrupsgatan 10, Lund

vxl 08-511 733 10

Tack för ditt meddelande!

startup-593341_1920.jpg