top of page
lake-g005484c80_1920_edited_edited.jpg

STRATEGISK LEDNING

Tydlig ledning, genomtänkt organisation, gemensam konsensus och öppenhet för omorientering gör våra projekt framgångsrika.


Till vem, vad och när ska kommunikation ske för att uppnå tänkt budskap?


Implementerad administration genom hela projektet. 

Vår styrka är att utifrån erfarenheter, öppenhet och strategiskt arbetssätt leda uppdragen till i rätt riktning och avslut.

Hem: Välkommen

VAD GÖR VI?

Sedan 1992 har vi lett några av de i särklass största naturvårds- och miljöprojekten i Sverige.

Vi är experter på att leda och organisera komplexa projekt i dynamiska miljöer som spänner över ett stort kompetensområde.


Kommunikation har en självklar plats i vår projektledningsplattform. 

Hem: Om
vid bryggan2.jpg
eka_bild_edited.jpg
Hornborgasjön.jpg
Muddring.png
Glaskross vid Alsterbro glasbruk.jpg
j%C3%A4rnsj%C3%B6n_edited.jpg
DJI00798.jpg
Högsby_2.JPG
Lastning Oceankajen.jpg
IMG_6177.JPG
IMG_6190.JPG
IMG_6172.JPG
Hem: Portfolio
bottom of page